Trout Area Versenyszabályzat – TAPOBVSZ210927

 Trout Area Pergető Országos Bajnokság Versenyszabályzat (TAPOBVSZ210927) módosításokkal egységes szerkezetben (hatályos 2021. szeptember 27-től).

 I. RENDEZÉS, SZERVEZÉS, RÉSZTVEVŐK

1. A nemzeti (országos) horgászbajnokságokat a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) megbízásából a MOHOSZ Országos Versenyhorgász Bizottsága (a továbbiakban: OVHB) írja ki, és a MOHOSZ, illetve tagszervezetei vagy az azokhoz tartozó horgászegyesületek rendezik meg. A MOHOSZ a Nemzeti Versenysport Szövetség tagja, az országos, illetve magyar bajnokság elnevezést csak az általa szervezett versenyek viselhetik. A rendező szervezet hivatalosan felelős az adott versenyért, a versenykiírás maradéktalan betartásáért, valamint köteles egy előzetes programot 2 hónappal a bajnokság előtt az OVHB rendelkezésére bocsátani. A versenykiírástól eltérni csak nyomós indokkal (időjárás, vízállás) lehet.

2. A trout area pergető országos bajnokságokon való részvétel feltétele, hogy a versenyző a jogszabályban előírt érvényes állami horgászjeggyel, horgászkártyával, érvényes horgászegyesületi tagsággal, valamint érvényes versenyzői igazolvánnyal, továbbá magyar állampolgársággal és magyar lakcímkártyával rendelkezzen. Az országos bajnokságon csakis a MOHOSZ tagszövetségeihez tartozó egyesületek csapatai, illetve tagjai vehetnek részt. A világ- és Európa-bajnokságokon való indulás feltételeit a Nemzetközi Sporthorgász Szövetség (CIPS) és nemzetközi szövetségeinek (FIPSed) szabályzatai, illetve a jelen szabályzat határozzák meg. A versenyzők kötelesek betartani a Nemzetközi Doppingellenes Bizottság (WADA) és a CIPS Doppingellenes Bizottság szabályzatában előirt rendelkezéseket.

2.1 Az országos bajnokságon való részvételre csak a nevezési díj befizetése esetén van lehetőség. A nevezési díjak tartalmazzák a verseny napjára a napi területi engedély árát is.

2.2 A bajnokság időpontját és helyszínét minden év február 1-ig nyilvánosságra kell hozni a MOHOSZ hivatalos honlapján. A Magyar Országos Horgász Szövetség hivatalos lapja a Magyar Horgász, az Országos Versenyhorgász Bizottság abban megjelenő közleményeit kell hivatalos információként elfogadni. A Bizottság a versenyek lebonyolításával, eredményeivel kapcsolatos információkat a www.nyito.mohosz.hu honlapon teszi közzé. A nevezési határidőt az OVHB a bajnokság kiírásában határozza meg. A nevezési határidő lejárta után csak az OVHB egyedi elbírálása alapján, kivételesen indokolt esetben fogadható el nevezés. A versenykiírást és az egyes fordulókba nevezett versenyzők létszámát csak az OVHB jogosult módosítani.

2.3 Az Országos Parti Pergető Nemzeti Rangsorba a versenyzők szerzett pontjai beszámítódnak annak kiírása szerint.

3. A trout area pergető országos bajnokságot a jelen szabályzat szerint kell megrendezni.

4. A bajnokság lebonyolításának rendje:

4.1 A trout area parti pergető versenyek egyéni, nyílt nevezéses versenyek.

4.2 A bajnokságot két szakaszban kell megrendezni, selejtezőfordulókkal és egy döntővel.

4.3 A selejtezőket lehetőleg 4 fordulóban kell megrendezni, lehetőség szerint minimum két helyszínnel. A selejtezőfordulók minimum 20, maximum 40 fővel rendezhetők. A selejtezőfordulókból összesen 32 fő versenyző jut a döntőbe, melynek selejtezőfordulók közötti megoszlása a selejtezők számának és a versenyzők selejtezők közötti megoszlásának függvénye a matematika kerekítési szabályai szerint (példa két selejtező esetén: első selejtező 32 versenyzővel, második selejtező 39 versenyzővel; első selejtezőből továbbjutók számának számítása: 32/(32+39)*32=14,422, vagyis 14 versenyző jut tervezetten tovább; második elődöntőből továbbjutók számának számítása: 39/(32+39)*32=17,577, vagyis 18 versenyző jut tervezetten tovább). Amennyiben az elődöntők tekintetében a bejutási létszám határán holtverseny alakul ki, a döntő létszáma az OVHB jóváhagyásával a döntőbe való jutás tekintetében holtversennyel érintett versenyzők számának mértékéig növelhető. (Példa: a fenti első forduló tekintetében a 14-15. helyen holtverseny alakul ki, mely esetben az onnan továbbjutók száma 15 főre emelhető az OVHB jóváhagyásával és a döntő 33 fővel kerül megrendezésre. Amennyiben az OVHB nem hagyja jóvá a döntő létszámának fentiek szerinti emelését, akkor az első selejtezőfordulóból 13 fő jut be és a döntő 31 fővel kerül megrendezésre). Amennyiben egy selejtezőből döntőbe jutó versenyző lemond a döntőben való indulás jogáról, vagy nem nevez a döntőre, az utána következő versenyzők megőrzik helyezési számukat és nem kerül sor eredetileg döntőbe nem jutott versenyző döntőbe való „behívására”. (Példa: a fenti második elődöntőben az 5. helyezett lemond a döntőben való indulás jogáról. A döntőbe ez esetben a második elődöntőből bejutó versenyzők száma 17-re csökken.) A versenyzők számára edzeni, pergetőhorgászatot folytatni a versenypályának kijelölt helyszínen a versenykiírás szerint lehetséges (mind a selejtező, mind a döntő külön kiírás szerint). A selejtezőfordulókból tervezetten összesen 32 fő jut tovább a döntőbe. A döntőt egy fordulóban, tervezetten jelen szabályzat szerint kell megrendezni. A győztes elnyeri a magyar országos trout area pergető bajnoka címet.
A versenyt szektorokban, két külön napon 10-15 fordulóban kell lebonyolítani. Az egyes menetek hossza a versenyzői értekezleten kerül közlésre, és függ a szükséges fordulók számától és a tóban élő halpopuláció méretétől. A horgászati menetek hossza nem egyenlő, hanem egyre növekszik a verseny előrehaladtával. A verseny teljes időtartama nem haladhatja meg a 220 percet. Az egyes menetek között szükséges helyváltoztatás ideje nem számít bele a 220 percbe.
Középdöntők: Az előselejtezőből bejutott 8 fő versenyző párbajozik egy fordulóban, egyazon időben a következők szerint: a 8. az 1. helyezettel, a 7. a 2. helyzettel, a 6. a 3. helyezettel, az 5. a 4. helyezettel párbajozik. A középdöntő 4 párbajgyőztese jut tovább az elődöntőbe.
Elődöntők: A középdöntő győztesei, tehát 4 fő versenyző párbajozik egy fordulóban a következők szerint: a 8.-1. párbaj győztese az 5.-4. párbaj győztesével, a 6.-3. párbaj győztese a 7.-2. párbaj győztesével. Az elődöntő 2 párbajgyőztese jut tovább a döntőbe.
Döntők: Az elődöntő győztesei, tehát 2 fő versenyző párbajozik a bajnoki címért. A párbaj győztese a verseny I. helyezettje, a vesztes a verseny II. helyezettje. Az elődöntő két vesztese, tehát 2 fő versenyző párbajozik a verseny harmadik helyéért, a győztes a verseny III. helyezettje a vesztes a IV. helyezett lesz.
A versenyzők számára edzeni, pergetőhorgászatot folytatni a versenypályának kijelölt tavon a versenykiírás szerint lehetséges. A rendező köteles gondoskodni arról, hogy a verseny kezdetét és végét jelentő jelzés egyértelmű legyen, és azt a versenyzők a pálya teljes területén észleljék.

4.4 Ha egy forduló valamilyen körülmény miatt félbemarad, akkor a körülmény megszűnésével újra kell azt indítani az eredeti rács szerint. A megszakadt forduló nem értékelhető. Vihar esetén a rendezők hangjelzésére a versenyt azonnal meg kell szakítani, és a versenyzőket biztonságos helyre kell juttatni. Amennyiben az időjárás engedi, hangjelzés után az indítási ponton kell gyülekezni. A forduló újbóli elindítása esetén a versenyzők a megszakított forduló beindulási rácsa szerint foglalják el horgászhelyeiket. A verseny megszakításáról a szervező vagy képviselője dönt. Ilyen esetben a jelzés gyors ütemű, szaggatott hangjelzés.

4.5 A kijelölt versenypályát a pergetőhorgászok által megválasztott szakági bizottság tagjainak előzetesen meg kell tekintenie. Pisztráng telepítése esetén a telepítés(eke)t lehetőség szerint a versenyeket megelőző napokon vagy azokhoz minél közelebbi időpontban kell elvégezni. A versenypályát úgy kell kiválasztani, hogy megfelelő vízterületetet biztosítson a lebonyolításhoz (mint pl. kis tavak.), a vízterületnek teljes szélességében meghorgászhatónak kell lennie. A versenyre kijelölt pályát jelezni kell a programban és ez nem változhat a verseny teljes ideje alatt. A versenypályának legalább 30-40 méter szélesnek kell lennie (ha a versenyzők előtt egy másik szektor versenyzői vannak), vagy legalább 20 méter szélesnek (ha nincsenek más versenyzők a versenyzők előtt).
A kiválasztott versenypályának, amennyire lehetséges, teljes egészében hasonló körülményeket kell nyújtania minden egyes versenyzőnek. Kerülni kell a zavaró tényezőket, mint pl. felsővezetékek, hidak stb. A versenypálya nem teheti ki a versenyzőket vagy a nézőket semmiféle veszélynek. A versenypályának minden résztvevő számára száraz talajon történő horgászatot kell biztosítania.

4.6 A versenyen való részvételre előzetes regisztráció alapján a nevezési díj befizetése után van lehetőség. A verseny nevezési díja tartalmazza a verseny napjára a napi területi engedély árát is.

4.7 Aki a versenykiírásban meghatározott regisztráción nem jelenik meg, nem indulhat a versenyen. Kivételt képez a versenyző önhibáján kívüli vis major helyzet, mely esetén a verseny szervezője engedélyezheti a részvételt. A versenyen csak benevezett és regisztrált versenyzők indulhatnak.

II. TECHNIKAI ÉRTEKEZLET, SORSOLÁS

5. A verseny megkezdése előtt technikai értekezletet kell tartani. Ennek célja: tájékoztatás a verseny technikai részleteiről (a versenyszabályzattól és a kiírástól eltérő döntések nem hozhatók). A versenyzőknek sorsolással kötelező rajtszámot húzni. A rajtszám az előre meghatározott rács szerinti párbajok sorrendjét határozza meg.

6. A sorsolást a rendező vagy annak képviselője irányítja. A versenyen a húzást a versenyzők saját kezűleg végzik. A rajthelyeket minden fordulóra a verseny kezdete előtt legalább 60-90 perccel kell kisorsolni a szervezők felügyelete alatt, miden versenyző, valamint a MOHOSZ képviselői előtt. A rajthelyeket a fordulókra egy sorsolási rács segítségével kell kisorsolni, amit a MOHOSZ készít el. Az 1-es rajthelynek mindig a vízzel szemben állva a bal szélen kell lennie és a számozás balról jobbra nő. A versenyzők a szervezőktől kapnak egy rajtszámot vagy karszalagot, aminek a viselése kötelező.

III. A VERSENY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

7. A versenyzők saját felelősségükre vesznek részt a versenyen.

8. A versenyen csak partról, vízbe lépés nélkül a kijelölt boxban lehet horgászni.

9. A versenypálya egy szektor. A versenyzők a versenypályát a saját közlekedési eszközeikkel megközelíthetik. A verseny alatt a szektorokban tilos a dohányzás.

10. A boxok a vízterület adottságait figyelembe véve 5-10 méteres (nem feltétlenül azonos) hosszban, lehetőség szerint folytatólagosan kerülnek kijelölésre. A versenypályán az induló versenyzők számának a felével azonos számú horgászhelyet, boxot kell kialakítani. A versenypályát kordonnal el kell különíteni, a segítők és az érdeklődők a kordonon belülre nem léphetnek.

11. A selejtezőfordulóban a versenyzők 8 versenyetapot horgásznak (párbajt), egyenként 20 perces versenyidővel.

12. Minden párbaj (etap) kezdetén a versenyző felelőssége, hogy a számára kijelölt boxot időben elfoglalja az előre meghatározott rács szerint. Az egyes párbajok között a rendező 10-15 percet biztosít a következő forduló boxának elfoglalásához.

13. A versenyzők a boxokban a verseny kezdetét jelző dudaszó után kezdhetik meg a horgászatot a következők szerint: a versenyzők csak egyik felét használhatják a boxoknak, előre meghatározott rács szerint. A rendező köteles a boxok felezővonalát kijelölni. A forduló félidejében a második dudaszóra a versenyzők helyet cserélnek a boxban. A fordulóban továbbiakban nincsen helycserére lehetőség. A harmadik dudaszó a forduló végét jelzi. Páratlan számú nevezői létszám pl.: 23 fő esetén, a 23-as rajtszámú versenyző a boxában a bal oldalt foglalja el, a balra mellette lévő box jobb oldali versenyzőjével párbajozik. A forduló versenyidejének a felénél a 23-as versenyző a boxban ugyanott horgászik tovább.

14. Etetni tilos!

15. 15-20 versenyzőként kell minimum egy szektorbíró, akit a rendező biztosít. Minden versenyző a versenyzőtárs egyéni versenybírója.
A párok egymásnak igazolják a fogásokat, a rendezőktől kapott űrlapokon. Minden etapra/fordulóra új űrlapot kapnak a versenyzők. Ezen kell jelölniük a fogott pisztrángok darabszámát. Az etap végén a párok aláírásukkal igazolják egymásnak a fogások valódiságát, majd az űrlapot a box közelében, az arra kijelölt gyűjtőbe helyezik. A rendezők a szünetben összeszedik a gyűjtők tartalmát és feldolgozzák az eredményeket.
A versenyzőtárs feladatai:
a) ellenőrzi a rábízott versenyző horgászatát,
b) ellenőrzi, hogy a kifogott halak megfelelő fajúak-e (csak lazacfélék számítanak a versenybe – salmonids),
c) ellenőrzi, hogy a kifogott hal hossza eléri-e a minimális hossz,
d) ellenőrzi, hogy a kifogott hal szabályosan, szájba akadt-e (ez később részletesen kifejtésre kerül), továbbá a vízben, merítőhálóval került-e kimerítésre és megfelelően szabadon lett engedve.
e) minden szabályos halfogás esetén hangosan kihirdeti a fogás tényét, és az adott egymás közti eredményt is.

16. Horgászni csak az előre meghatározott boxokban más versenyzők zavarása nélkül, egyetlen kézben tartott bottal lehet. Amennyiben egy versenyző elé egy másik úgy dob, hogy zavarja a horgászatban, azt a szabályosan horgászó az „OUT!” felkiáltással jelezheti. Ebben az esetben a zavaró versenyző köteles haladéktalanul kivenni a szerelékét.

17. Az edzéseket és a versenyfordulókat követően tilos zsinórdarabokat vagy műcsalikat a vízbe vagy a horgászati zónába dobni.

18. A botok maximális hossza 2,75 méter (9 láb) lehet. A botok egy- vagy többrészesek lehetnek. A teleszkópos botok használata nem engedélyezett.

19. Csak peremfutó orsók használata engedélyezett. A multiorsók (casting) használata tilos.

20. Csak szilárd anyagú műcsalikat (körforgó, támolygó villantó vagy wobbler) lehet használni a verseny során, melyek legfeljebb két darab szakáll nélküli egyágú horoggal szereltek. Lereszelt szakállú horog nem használható. Az egyéni versenybíróknak minden csalicsere után joga van ellenőrizni a horgokat. Két horog használata csak és kizárólag az eredeti kialakítású (gyári) műcsalikon engedélyezett. A horgoknak csupasznak kell lenniük. Feldíszített horgok (beleértve egy kanálon vagy más műcsalin történő alkalmazást) és sztrímerek használata nem engedélyezett.

21. A műcsalik előtt rögzített horgok használata nem engedélyezett. Az úgynevezett „bottom” műcsalik használata tilos!

22. A wobblerekre a horgokat legfeljebb két összekapcsolódó kulcskarikával lehet felhelyezni. A kapcsolódó karikák hossza nem haladhatja meg a 8 mm-t (egy karika esetén maximum 8 mm lehet az átmérő; két karika esetében karikánként 4 mm). Legyeket imitáló csalik használata tilos. Műlegyek, természetes vagy műhajat, szőrt vagy tollakat tartalmazó műcsalik használata tilos!
A jerk, a popper, a crank és a minnow csalik súlyozását/egyensúlyát lehet változtatni, de csak az eredeti forma megtartásával. A műcsalikat lehet festeni.

23. Bármilyen fém vagy műanyag „stick” csali használata tilos!

24. Aroma és/vagy illatanyagok használata tilos!

25. Bármilyen gumi vagy szilikon anyagú csali használata tilos!

26. Tilos a zsinórra ólmot tenni, két zsinórszakaszt forgókapoccsal vagy karabinerrel összekötni. Az egyetlen megengedett karabiner (egyszerű formájú, forgókapocs nélküli) a zsinórt a műcsalival összekötő kapocs. A műcsali bedobását követően a horgász szabad kezének az orsó tekerőkarján kell lennie. A zsinór mozgatását csak és kizárólag a bottal és az orsóval szabad végezni; szigorúan tilos a zsinór újakkal történő mozgatása!

27. Csak a lazacfélék, mint pl. pisztráng (szivárványos, sebes, márvány, tengeri stb.) szemling, lazac stb. kerülnek beszámításra a verseny során.

28. Tilos szándékosan szabálytalanul akasztani a halakat!

29. Halradar használata az edzések és a verseny során is tilos!

30. A verseny során a versenyzők nem használhatnak fülhallgatót, telefont vagy walkie-talkie-t.

31. A versenyzők bármennyi botot előkészíthetnek, de egyszerre csak egyet használhatnak. Az előkészített és felszerelt botokat a szektor közepén (a szervezők által biztosított helyen) tárolhatják. A versenyzők korlátozás nélkül vihetnek magukkal tartalék botokat.

32. Merítőháló használata kötelező, csak és kizárólag a halak kimerítéséhez. A gumihálóval szerelt merítő maximális hossza 2 méter lehet, a merítőfej külső átmérője nem haladhatja meg a 60 cm-t.

 IV. HALFOGÁS

33. A halakat a vízből csak merítőhálóval lehet kiemelni (a halakat a vízben kell megmeríteni, nem a levegőben).

34. Egy hal megfogása csak akkor érvényes, ha a horog a hal szájába, vagy a száj és a mellúszók közötti részen, vagy a száj és a kopoltyúk közötti részen akadt. Kivételt képez, ha egy pisztráng egy vagy két szakáll nélküli horoggal szerelt, jerk vagy crank műcsalival kerül kifogásra; ebben az esetben, ha az egyik horog a szájban van, de a másik horog a test egy másik részén, még érvényes fogásnak számít. A megfogott halat gyorsan meg kell szabadítani a horogtól és visszahelyezni a vízbe.

35. Elszakadt szerelékek, legyen az a horgászé vagy más versenyzőé, visszafogása és kitekerése közben akasztott halak fogása nem érvényes.

36. A megakasztott halat a bottal kell kifárasztani. A botot vízszintesen vagy a spiccel lefelé (akár a vízbe mártva) kell tartani, hogy elkerülhető legyen a megakasztott hal vízből történő kiugrása. A fárasztás során tilos a halat reptetni (szankciók: figyelmeztetés, majd sárga lap, ezt követően piros lap, azaz kizárás).

37. Amennyiben eltörik a horgászbot, a megakasztott hal kifogása csak akkor érvényes, ha a fárasztás a megsérült bottal és zsinórral történik, amennyiben a sérült bot vagy zsinór nem valamilyen más eszközzel került visszaszerzésre.

38. A versenyző csak a számára kijelölt horgászterületen foghat halat. Az ezen a területen kívül fogott halak nem érvényesek.

39. Amennyiben a megakasztott hal beleakad egy másik horgász zsinórjába a boxon kívül, csak abban az esetben lesz érvényes a fogás, ha még a fárasztás során, a merítést megelőzően kiakad a zsinórból.
Amennyiben még a megfogást követően is össze van akadva a két horgász zsinórja, az így megfogott halak érvénytelenek és azonnal vissza kell őket helyezni a vízbe.

40. A következő körülmények érvénytelenítik a fogást:

a) A halat a földre dobják a kifogást követően.

b) A halból kiakad a horog a megfogás előtt és a földre esik.

c) A halat nem megmerítik, hanem partra húzzák.

d) A hal a földhöz ér mielőtt visszakerül a vízbe.

41. A fogás ellenőrzése

a) A kifogott hal nem pisztráng: Az egyéni versenyzőtárs visszahelyezteti a halat a vízbe. A fogás nem érvényes.

b) A hal nem a szájában, vagy a száj és a mellúszók közötti részen, illetve a száj és a kopoltyúk közötti részen akadt meg: Az egyéni versenyzőtárs visszahelyezteti a halat a vízbe. A fogás nem érvényes.

c) A hal a szájánál, vagy a száj és a mellúszók közötti részen, illetve a száj és a kopoltyúk közötti részen (két horoggal szerelt csali esetén legalább az egyik horog) akadt meg:

- A horog látható és a hal szája csukva van. Az egyéni versenyzőtárs „OK”-t mond, a versenyző kiakasztja a horgot és visszahelyezi a halat a vízbe. A fogás érvényes.

- A horog nem látszik és a hal szája csukva van. Az egyéni versenyzőtárs egy ollózó mozdulattal, a mutató és a középső ujj segítségével jelzi, hogy el kell vágni a zsinórt. A versenyző a merítőháló segítségével visszahelyezi a halat a vízbe. A fogás érvényes.

42. Ahhoz, hogy a fogás érvényes legyen, a halnak a merítőben kell lennie, áthaladva a merítőfejen, hozzáérve a hálóhoz.

43. A halat a következő módok egyikén kell megszabadítani a horogtól és visszahelyezni a vízbe:

a) Amikor egy hal a merítőbe kerül, a horogszabadítóval meg kell szabadítani a horogtól, és a merítővel kell visszahelyezni a vízbe; amikor már nincs a horgon a hal, az egyéni versenyzőtárs érvényesíti a fogást.

b) Amikor egy hal a merítőbe kerül, a horogtól kézzel vagy fogóval lehet megszabadítani, de csak a horoghoz lehet hozzáérni. A halat nem szabad kézzel megfogni. A horogeltávolítást követően a halat a merítő használatával szabadon kell engedni, majd ezután a fogás érvényesítésre kerül.

44. Verseny közben a versenypályát indokolt esetben lehet elhagyni csak a versenybírók engedélyével és felügyelete mellett.

45. A versenyzőt külső segítő személy segítheti, de csak a versenypályát jelölő kordonon kívülről, felszerelést, csalit és egyéb, a horgászatban használatos kelléket nem adhat át, fizikai segítséget nem nyújthat.

 V. ÉRTÉKELÉS

46. A kifogott, értékelhető halak darabszáma határozza meg a párbajozó versenyzők pontszámát a selejtezőfordulókban.

47. Selejtezők: a 8 selejtezőfordulóban megszerzett összes pontszám alapján alakul ki a versenyzők helyezési sorrendje. Egyes forduló párbajaiban a több halat fogó versenyző a párbaj győztese, győzelemért 3 pontot kap. A párbajban azonos darabszámú halat fogó versenyzők esetén a holtversenyben végző versenyzők 1,5 pontot kapnak. Ha a párbajban a két versenyző közül egyik sem fog halat, akkor 1 pontot kapnak. A párbajok vesztesei 0 pontot kapnak. Egy-egy párbaj két értékelőlapját mindkét versenyzőnek alá kell írnia, ezzel hitelesítik és elfogadják az eredményt. Aláírás után darabszámra vonatkozó reklamációt nem fogad el a versenybíróság. Az értékelőlapot a versenyzőnek egy erre a célra kijelölt helyen kell elhelyeznie, amennyiben ezt nem teszi meg, úgy kell tekinteni, mintha a párbajban nem fogott volna halat, 0 pontot kap. A vele párbajozó versenyzőnek az eredményét a leadott értékelőlapja szerint kell figyelembe venni (ha fogott halat, akkor a párbaj győztese, egyéb más esetben a nem fogott halat szabályozás lép életbe). A selejtezőfordulóban elért helyezési sorrendet a 8 fordulóban megszerzett pontszámok összege határozza meg, a legtöbb pontszámot elérő versenyző a győztes. Az így kialakult helyezési sorrend szerinti első 8 helyezett jut a középdöntőbe. Pontegyenlőség esetén – azonos pontszám esetén – a több párbajgyőzelmet elérő versenyző a kedvezményezett. Azonos párbajgyőzelmek esetén a többhalas döntetlenek száma a döntő. Amennyiben a halas döntetlenek száma is egyenlő, akkor a több haltalan döntetlen száma dönt. Ha a haltalan döntetlenek száma is azonos, akkor a megfogott halak darabszáma dönt. Ha a megfogott összes darabszám is egyenlő, akkor az egyes párbajokban fogott több hal dönt. Ha még így sem dönthető el a helyezési sorrend egyes versenyzők között, akkor az elérhető helyezési számok átlagát kapják pl.: (3+4+5)/3) és így tovább.

48. Középdöntő: a selejtezőből továbbjutott 8 fő versenyző párbajozik egy fordulóban (egyenes kieséses versenyben), egy azon időben a következők szerint: a 8. az 1. helyezettel, a 7. a 2. helyzettel, a 6. a 3. helyezettel, az 5. a 4. helyezettel. A középdöntő 4 párbajgyőztese továbbjut az elődöntőbe. Pontegyenlőség esetén a selejtezőfordulóban szerzett alacsonyabb helyezési számú versenyző a kedvezményezett, pl.: a 8. az 1. helyezettel párbajozik és azonos darabszámú halat fognak, akkor a döntőbe a selejtező 1. helyezettje jut.

49. Elődöntők: a középdöntő győztesei, tehát 4 fő versenyző párbajozik egy fordulóban a következők szerint: a 8.-1. párbaj győztese az 5.-4. párbaj győztesével, a 6.-3. párbaj győztese a 7.-2. párbaj győztesével. Az elődöntő 2 párbajgyőztese jut be a döntőbe. Pontegyenlőség esetén aranyhal (hirtelen halál) dönt. A párbajozó versenyzők addig folytatják a versenyzést (maximum 30 perc), míg valamelyikük halat fog. A halat fogó versenyző jut a döntőbe. Amennyiben a 30 perc elteltével sem dől el a verseny, akkor következő szabályt kell alkalmazni: pontegyenlőség esetén – azonos pontszám esetén – a több párbajgyőzelmet elérő versenyző a kedvezményezett. Azonos párbajgyőzelmek esetén a többhalas döntetlenek száma a döntő. Amennyiben a halas döntetlenek száma is egyenlő, akkor a több haltalan döntetlen száma dönt. Ha a haltalan döntetlenek száma is azonos, akkor a megfogott halak darabszáma dönt. Ha a megfogott összes darabszám is egyenlő, akkor az egyes párbajokban fogott több hal dönt.

50. Döntők: az elődöntő két győztese párbajozik, a győztes a verseny I. helyezettje, a vesztes a verseny II. helyezettje. A győztes elnyeri a magyar országos trout area pergető bajnoka címet. Pontegyenlőség esetén aranyhal (hirtelen halál) dönt. A párbajozó versenyzők addig folytatják a versenyzést (maximum 30 perc), míg valamelyikük halat fog. A halat fogó versenyző az I. helyezett. Amennyiben a 30 perc elteltével sem dől el a verseny, akkor a következő szabályt kell alkalmazni: pontegyenlőség esetén – azonos pontszám esetén – a több párbajgyőzelmet elérő versenyző a kedvezményezett. Azonos párbajgyőzelmek esetén a többhalas döntetlenek száma a döntő. Amennyiben a halas döntetlenek száma is egyenlő, akkor a több haltalan döntetlen száma dönt. Ha a haltalan döntetlenek száma is azonos, akkor a megfogott halak darabszáma dönt. Ha a megfogott összes darabszám is egyenlő, akkor az egyes párbajokban fogott több hal dönt.
Helyosztó: az elődöntő vesztesei párbajoznak, a győztes a verseny III. helyezettje, a vesztes a verseny IV. helyezettje. Pontegyenlőség esetén aranyhal (hirtelen halál) dönt. A párbajozó versenyzők addig folytatják a versenyzést (maximum 30 perc), míg valamelyikük halat fog. A halat fogó versenyző a verseny III. helyezettje. Amennyiben a 30 perc elteltével sem dől el a továbbjutás, akkor következő szabályt kell alkalmazni: pontegyenlőség esetén – azonos pontszám esetén – a több párbajgyőzelmet elérő versenyző a kedvezményezett. Azonos párbajgyőzelmek esetén a többhalas döntetlenek száma a döntő. Amennyiben a halas döntetlenek száma is egyenlő, akkor a több haltalan döntetlen száma dönt. Ha a haltalan döntetlenek száma is azonos, akkor a megfogott halak darabszáma dönt. Ha a megfogott összes darabszám is egyenlő, akkor az egyes párbajokban fogott több hal dönt.

VI. NEMZETI VÁLOGATOTT

51. A 2022. évi válogatott keret a 2021. évben megrendezett I. Trout Area Pergető Országos Bajnokság döntőjének helyezési sorrendje szerinti első 6 fő.

VII. SZANKCIONÁLÁS

52. A verseny rendezősége „nagyfokú helytelen magatartásként” értékeli, és a versenyből kizárja azt a versenyzőt, aki a környezetét és a vizet veszélyezteti, illetve nem tesz meg minden tőle elvárhatót a halak védelme, megóvása érdekében.

53. A halfogás során elkövetett szabálytalanság esetén a fogás érvénytelennek minősül.

54. A nem halfogás közben elkövetett szabálytalanság esetén a versenyző figyelmeztetésben részesül, amit a rendező által delegált versenybíró feljegyez. Az a versenyző, aki két vagy annál több figyelmeztetésben részesül, a zsűri egyedi döntése alapján a versenyből kizárható.

55. A versenybírók a használt felszereléseket a verseny során át- illetve megvizsgálhatják.

56. A versenyzők jelen versenyszabályzat elfogadásáról a regisztrációkor írásban is nyilatkoznak.

VIII. VERSENYBIZOTTSÁG

57. A versenybizottság a verseny szabályszerű lefolytatásáért felelős, beleértve a verseny során érkező reklamációk és óvások elbírálását, továbbá a szabályzat szerinti szankciók alkalmazását.

58. A versenybizottság minimum 3, maximum 10 főből áll. Elnöke az OVHB jelenlévő bármely tagja vagy megbízottja. Tagjai az OVHB jelenlévő tagjai és a verseny főrendezője vagy rendezői, továbbá a Parti Pergető Szakbizottság jelen lévő, de adott fordulóban nem versenyző tagja vagy tagjai, valamint egy, az adott fordulóban induló, technikai értekezleten a versenybizottság elnöke által kisorsolt versenyző. A technikai értekezleten ismertetni kell azt a helyet vagy telefonszámot, ahol a versenybizottság egy tagja a verseny ideje alatt folyamatosan elérhető.

59. Reklamációt vagy óvást be lehet jelenteni szóban is, de írásban is be kell nyújtani a verseny befejezését követő egy órán belül.

60. Az értékeléssel kapcsolatban, annak közzététele után 30 percig van helye reklamációnak. A közzétett eredményen a közzététel idejét fel kell tüntetni.

61. Valamennyi benyújtott óvás esetén, valamennyi versenyen egységesen 6000 Ft összegű kauciót kell befizetni. Amennyiben az óvást a versenybizottság megalapozottnak találja, a kauciót az óvást benyújtó visszakapja, amennyiben nem, akkor a kaució az OVHB költségvetését illeti meg. Óvást csak versenyző nyújthat be.

62. Versenybíró által észlelt, kizárással járó szabálytalanság esetén a versenybizottság vezetője a versenyzővel, a csapattal és a versenybíróval egyezteti az eset körülményeit, ezt követően tájékoztatja a versenybizottságot. A versenybizottság az érintettek és az elérhető tanúk meghallgatását, valamint az elérhető kép- vagy videófelvételek megtekintését követően dönt a versenyző kizárását illetően.

63. A versenybizottság határozattal intézkedik az óvások elbírálásáról, valamint a bírói bejelentésekről. A versenybizottság határozatai ellen fellebbezést a MOHOSZ Horgászsport Döntőbizottsághoz lehet benyújtani. Versenyzőt kizárni kizárólag a versenybizottság határozatával lehet. A versenybizottság határozatait szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a versenybizottság elnökének szavazata dönt. A versenybizottság a szankcióval érintett versenyzőt köteles haladéktalanul értesíteni.

64. A technikai értekezleten, valamint a versenybizottság tanácskozásain a MOHOSZ érvényben lévő versenyszabályzatának, valamint az OVHB ide vonatkozó határozatainak kéznél kell lenniük.

65. A rendező köteles a kijelölt versenypályán legalább 1 fő versenybíró delegálására.

66. A versenybírók és a versenybizottság tagjai a használt felszereléseket a verseny folyamán át- illetve megvizsgálhatják.

IX. VERSENYDOKUMENTUM

67. A versenyek két legfontosabb dokumentuma a versenykiírás és a jegyzőkönyv (versenyértékelés). A jegyzőkönyv két része a mérlegelési irat és az eredményösszesítés.

68. A versenyszabályok módosítására csak az adott év versenykiírása előtt kerülhet sor. Lehetőség szerint az országos versenyszabályzatnak a FIPSed hivatalos szabályzatával összhangban kell lennie.

69. A jelen szabályzatban nem érintett kérdésekben az OVHB állásfoglalásai a mérvadók.

70. A jelen szabályzat 2021. szeptember 27-én lép hatályba.